Η συντήρηση του ηλιακού περιλαμβάνει:

 

-Καθαρισμό του boiler απο τα άλατα,

-Αλλαγή ανοδίου

-Έλεγχο και συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού στο κλειστό κύκλωμα