Δεξαμενή και μηχανισμός καύσης Pellet Caldo.

Με σιλό τροφοδοσίας και ηλεκτρονικό ρυθμιστή καυσης.

 

-Ρύθμιση ποσότητας Pellet

-Λειτουργεί σε συνεργασία με το θερμοστάτη χώρου όπως στη συμβατική θέρμανση πετρελαίου.

 

Για προσαρμογή σε λέβητες στερεών καυσίμων

Με δυνατότητα ρύθμισης και για πυρήνα.

 

Οταν προσαρμόζεται σε ξυλολέβητα Caldo:

Aπόδοση 78-90% με θερμαντική ικανότητα απο 8000 ΒΤU/h. 

 

Δυνατότητα προσαρμογής σε σόμπα ξύλου.

 

Aσφάλεια 

Ο κοχλίας οδηγεί ελεγχόμενα το καύσιμο στο θαλαμο καύσης και απομονώνει τον καυστήρα απο την αποθήκη καυσίμου ωστε να μη γίνεται επιστροφή φλόγας στο καύσιμο.

 

Το σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας και το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης έχει την εγγύηση Ηuyndai.

 

 

Μηχανισμός καύσης pellet