Λέβητες Πετρελαίου Caldο

 • Θερμική Ισχύς Π  Μ Υ
  30.000 cal 0,50μ 0,85μ 0,65μ
  40.000 cal 0,60μ 0,95μ 0,78μ
  50.000 cal 0,62μ 1,05μ 0,88μ
  60.000 cal 0,62μ 1,18μ 0,88μ
  70.000 cal 0,65μ 1,18μ 0,88μ
  100.000 cal 0,70μ 1,25μ 0,95μ