Αντίσταση για μετατροπή ηλεκτρικού θερμοσιφώνου ή ηλιακού ωστε να θερμαίνεται και με την κεντρική (ή αυτόνομη) θέρμανση.

 

Αντιστάσεις τριπλής